Organisatie - Communicatiecommissie 

Rol en taken Communicatiecommissie
De Communicatiecommissie zorgt ervoor dat Quick Stick op een zo professioneel mogelijke manier naar buiten treedt. Via de eigen website, social media, de pers en bij rechtstreekse contacten met onder meer potentiële leden en sponsoren. De focus ligt op het genereren van free publicity, het (in huisstijl) ontwikkelen van promotiemateriaal en het organiseren van ledenwerfacties/evenementen.

Daarnaast is de commissie contactpersoon richting externe partijen op het gebied van pr/communicatie en ledenwerving. Denk aan de organisatie Scoren voor gezondheid Heerenveen, die kinderen stimuleert te sporten. Met en via hen doen we mee aan de Megasportdag en Sportsnuffellessen en stimuleren we het geven van hockeyles op scholen.

Inschakelen commissie
Je schakelt de commissie in als je:
• een bericht (tekst/foto’s) wilt plaatsen op de website, Facebook of Twitter
• hulp nodig hebt bij het schrijven/redigeren en/of verzenden van een persbericht
• hulp kunt gebruiken bij de (in/externe) promotie van een activiteit

Leden & contact
Kathy Kraak
Berber van Oyen
Wobbe van der Vegt (website)
Contact via [email protected]

Hulp gewenst
Het werk van de commissie lukt niet zonder de (grotendeels) vrijwillige inzet van trainers, begeleiders, verspreiders van promotiemateriaal, ontwerpers, organisatietalenten en drukkers. Ben je nog niet in beeld en wil je graag assisteren bij pr-/communicatie-/ledenwerfactiviteiten, laat het ons weten via [email protected] !
 
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.