Quick Stick - Geschiedenis 

Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van Quick Stick in 2007 schreef onze oud-voorzitter en erelid dhr. J.C. Kok voor de jubileum Quick Stick Post de volgende terugblik op de geschiedenis van onze club.

Het hockeyen in Friesland is omstreeks 1926 begonnen. In dat jaar werd, er was nog geen hockeyclub in de provincie, een toernooitje gespeeld in Heerenveen met deelname van teams uit Sneek, Drachten en Heerenveen. De eerste Friese hockeyclub werd opgericht in Sneek eveneens in 1926. Die club is altijd blijven bestaan, hoewel er lang niet altijd aan de competitie werd deelgenomen. "Sneek” is dus de oudste club in Friesland.

De eerste jaren
In 1957 werd Quick Stick opgericht door Theo Bakker, gymnastiekleraar aan de Rijks-HBS. Hij strikte de wiskundeleraar Marten Buseman om voorzitter te worden. Die accepteerde dat, hoewel hij van hockeyen weinig afwist.
De wedstrijden werden bij Tjaarda gespeeld, op een veldje dat eigenlijk te klein was.
Het heeft heel wat hoofdbrekens gekost om het aan de Hockeybond te laten voorkomen alsof het veld aan alle voorwaarden voldeed. Het feit dat het veld naast Tjaarda lag, heeft wel geholpen.
Het begin was in alle opzichten moeizaam. Weinig leden, dus weinig geld. Alles moest in eigen beheer door vrijwilligers worden gedaan. Na wat omzwervingen werd een beter onderkomen gevonden op een veldje bij de toenmalige "Stoof”, vlakbij de Kempenaer. Nu staan daar huizen.
Quick Stick was inmiddels gegroeid tot een kleine vijftig leden. Daaronder nauwelijks jeugdleden. Hans Edens en Hans Oosterwerff kwamen omstreeks 1968 als eerste junioren.. Ook Bennie Schuurman en Jan Krist behoorden bij de eerste lichting. In een notitie van de afdeling Noord van de KNHB van 1971-1972 staan zij vermeld als spelers van het Friese jeugdteam.
Er was wel een jeugdcompetitie, maar die was ingedeeld naar kwaliteit en niet naar leeftijd.
Bij de Bond werd nog nauwelijks onderscheid gemaakt tussen standaardteams en reserveteams. De heren van QS 1 speelden in een reserveklasse. En ook verder was het allemaal nog erg amateuristisch. Voor uitwedstrijden werd verzameld bij de Schouwburg, waar nu het Gemeentehuis is. Vaak werd daarna eerst een ritje door Heerenveen gemaakt om het team op elf spelers te krijgen. Dat betekende dat er meestal te laat begonnen werd. Maar dat was met de tegenstanders precies hetzelfde, dus gaf dat niet zo veel.

De jaren op "de Akkers" ... Lees verder


In memoriam J.C. (Koos) Kok

Op 5 februari 2013 is erelid de heer J.C. (Koos) Kok overleden.

Sybrand van der Meulen schreef naar aanleiding van zijn overlijden het volgende in memoriam.

Toen Koos Kok in 1968 tot rector benoemd werd aan het toenmalige Openbaar Lyceum (huidige OSG. Sevenwolden) was hij 41 jaar. Ik trof hem na de eerste door hem geleide lerarenvergadering bij de nazit op het terras van het huidige Hajé hotel. Hij vertelde dat hij in zijn jeugd gehockeyd had bij Groningen en daar veel plezier aan had beleefd. Omdat ik samen met Wim Steen, gymnastiekleraar, bezig was om een tweede Herenteam op te zetten, vroeg ik hem of hij de hockeystick niet weer ter hand wilde nemen. "Ik kom wel eens kijken" zei hij. Hij is niet meer weg geweest.

We begonnen met het bestuur met het opzetten van een jeugdafdeling. Koos werd coach van het allereerste meisjesteam van Quick Stick, waarin ook zijn dochter Marjolein speelde. Later was zij de eerste QuickSticker (én de enige) die zaalhockey interlands heeft gespeeld. In het eerste jongensteam speelde Benny Schuurman en enkele jaren later trad ook zijn oudste zoon Hans Kok toe. Zij waren de steunpilaren van het sterkste Herenteam dat Quick Stick ooit gehad heeft. Zij hebben twee jaar overgangsklasse gespeeld en een jaar in de hoogste zaalhockeycompetitie. Quick Stick groeide en bloeide in die tijd maar bleef verhoudingsgewijs een kleine club, met ups en downs.

Na zijn pensionering in 1988 nam Koos de voorzittershamer ter hand, die hij tien jaar lang heeft gehanteerd. Hij combineerde dat met het trainen en coachen van meisjes/damesteams. Hij zette zich daar volledig voor in en bracht hen vaak tot grote prestaties. Ook na zijn voorzitterschap, dat hem het erelidmaatschap opleverde, bleef hij actief voor Quick Stick. Eerst nog als speler van veteranen B en de laatste jaren nog als trainer van een dames trimhockeyteam.

De laatste twee jaar van zijn leven heeft hij een boek samengesteld met, voor zover te achterhalen, de data, feiten en functionarissen van Quick Stick van 1957 - 2012. Van deze periode heeft hij bijna 45 jaar meegemaakt. Op een maandagavond aan het eind van de zaalhockeytraining maakte hij het laatste doelpunt van het partijtje. Het werd zijn allerlaatste. Met Koos gaat een stuk geschiedenis van Quick Stick van ons heen. En ook van het Heerenveense schoolleven waarin hij in zijn actieve loopbaan als rector altijd een prominente rol heeft gespeeld.

Wij zullen hem missen en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind veel sterkte toe in de komende tijd.

Sybrand van der Meulen
Februari 2013
 
Veld 2 Sponsor
Sponsoren

Wedstrijdkleding is te verkrijgen bij Intersport de Leeuw.
Laatste verslagen
Er zijn nog geen verslagen.